Årsmøte 2020

Vi har da avholdt årsmøte for 2020. Det ble også i år en økning i årsavgiften grunnet prisstigning fra Telenor. Årsavgiften for 2020 blir på kr 3726,68. Det er fortsatt billigere en fiber tv fra Telenor. Referat fra årsmøte ligger under referater. Det ble også gjort små justeringer på statuttene, Nye reviderte statutter ligger her på hjemmesiden. Styrets sammensetning forblir uforandret.

Mvh styret

Årsmøte 2020

Vi vil avholde årsmøte i antennelaget onsdag 11. mars 2020 kl. 19:00 på Kodal skole, lærerværelse (paviljongen).

Saksliste:
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Årsavgift
Innkomne forslag
Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest tirsdag 4. mars. Forslag sendes: Leder Espen Oustorp. E-post: esp_ou@hotmail.com Tlf. 90930525.

Vel møtt!