Årsmøte 2022

Styret har besluttet at årsmøte også i år vil bli avholdt digitalt på www.digitalearsmoter.no. Beslutningen om gjenåpningen av samfunnet kom etter at vi besluttet å holde det digitalt. Vi hadde også god erfaring med denne digitale løsningen ifjor, hvor flere medlemmer enn normalt deltok. Dette er en løsning som innebærer at møtet vil avholdes over en periode på flere dager i tidsrommet 7. – 15. mars 2022. I denne perioden vil dere kunne lese saker og stemme på det som skal stemmes over.
Saksliste er som følger:
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Årsavgift
Innkomne forslag
Valg
Frist for innkomne forslag er onsdag 28. februar 2022. Disse må være sendt leder Espen Oustorp innen fristen, på tlf 90930525 eller mail: esp_ou@hotmail.com.
Når årsmøtet åpner vil man få en sms med link. Trykk på denne og man er inne i årsmøtet. Det vil også komme en påminnelse mot slutten og en sms med link til resultatet etter avsluttet årsmøte.
Mvh
Styret

Info fra styret, november 2020

Dette er en liten oppdatering fra styret.

Vi har til tider hatt litt utfordringer med signalene, spesielt i Rismyrfeltet og i ytterkant av kabelstrekkene våre. Det har vært litt forskjellige årsaker til dette. Noe har skyltes lyn/ torden og noe at anlegget begynner å bli gammelt. Vi har et litt komplekst anlegg med mange forsterkere som til tider «detter» litt ut. Det gjør at Sem elektro må hit for å justere. Dette får vi dessverre ikke gjort så mye med, da dette er litt gammel teknologi som har møtt ny teknologi, i form av at fiber er koblet til vårt gamle nett som hovedforsyning for signaler inn. Som nevnt før så er vi i antennelaget bare et dugnadsbasert styre som forvalter anlegget så godt som mulig. Vi har lite teknisk kompetanse, så der brukes Sem elektro. Vi melder alle feil som dere kommer med videre til dem, så fortsett å melde. Det er eneste måten vi får vite at noe er galt. Vi forstår frustrasjonen deres til tider, men vi utbedrer og fikser det vi klarer og som er økonomisk forsvarlig for å holde liv i nettet så lenge som mulig. Men som sagt så er det et gammelt nett og vi ber om litt tålmodighet i den forbindelse.

Vi får noen hint om at enkelte ønsker å gå over til andre løsninger. Da er alternativet parabol eller fiber via Telenor. Telenor har fått det for seg at det er Kodal antennelag som har enerett på internett og tv. Det stemmer ikke. Vi kan ikke levere internett. Hvis det er noen som ønsker å si opp abonnement hos oss for å gå over til annen løsning, så bør det sies opp til oss før 1. desember. Vi har, jf vedtektene, 1 mnd oppsigelse. Årsabonnementet løper fra 1. januar til 31. desember. Det vil si at nytt abonnement begynner å løpe 1. januar 2021. Vi har ikke fått noe fra Telenor om at vårt tilbud skal opphøre, så vi holder liv i nettet så lenge vi klarer.

Espen Oustorp 

Kodal antennelag

Årsmøte 2020

Vi har da avholdt årsmøte for 2020. Det ble også i år en økning i årsavgiften grunnet prisstigning fra Telenor. Årsavgiften for 2020 blir på kr 3726,68. Det er fortsatt billigere en fiber tv fra Telenor. Referat fra årsmøte ligger under referater. Det ble også gjort små justeringer på statuttene, Nye reviderte statutter ligger her på hjemmesiden. Styrets sammensetning forblir uforandret.

Mvh styret

Årsmøte 2020

Vi vil avholde årsmøte i antennelaget onsdag 11. mars 2020 kl. 19:00 på Kodal skole, lærerværelse (paviljongen).

Saksliste:
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Årsavgift
Innkomne forslag
Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest tirsdag 4. mars. Forslag sendes: Leder Espen Oustorp. E-post: esp_ou@hotmail.com Tlf. 90930525.

Vel møtt!