Innkalling til årsmøte Kodal antennelag 2023

OBS! Inneholdende viktig informasjon.

Styret har besluttet at årsmøte også i år vil bli avholdt digitalt på www.digitalearsmoter.no. Vi har hatt god erfaring med denne digitale løsningen de foregående år, hvor flere medlemmer enn normalt deltok. Dette er en løsning som innebærer at møtet vil avholdes over en periode på flere dager i tidsrommet 14. – 22. mars 2023. I denne perioden vil dere kunne lese saker og stemme på det som skal stemmes over. Når årsmøtet åpner vil man få en sms med link. Trykk på denne og man er inne i årsmøtet. Det vil også komme en påminnelse mot slutten og en sms med link til resultatet etter avsluttet årsmøte.

 

Saksliste er som følger:

– Årsberetning

– Regnskap

– Budsjett

– Årsavgift

– Innkomne forslag

– Valg

 

Frist for innkomne forslag er tirsdag 7. mars 2023. Disse må være sendt leder Espen Oustorp innen fristen, på tlf 90930525 eller mail: esp_ou@hotmail.com.

VIKTIG INFORMASJON!

Som et resultat av at mange medlemmer har gått over til fiber løsning, nå nyligst Viken Fiber, er medlemstallet totalt på et veldig lavt nivå. Dette er så lavt at styret ikke ser det økonomisk forsvarlig å drifte nettet videre. Det vil bli en uforholdsmessig høy årsavgift pr medlem for å drifte et stort anlegg.

Styret vil derfor foreslå for årsmøte å gå for en styrt nedleggelse/ oppløsning av antennelaget. Det vil si at nettet driftes ut 2023 med signaler frem til 01.01.2024. Deretter avhendes antennelaget med en plan satt av egen forvaltningskomitee valgt av årsmøtet, jf statutter.

Jf statuttene krever forslag om oppløsning av antennelaget 2/3 flertall av samlet medlemsmasse. Oppnås ikke det så skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte hvor vedtak om oppløsning blir endelig hvis 3/4 av de fremmøtte stemmer for. Styret vil kalle inn til ekstraordinært årsmøte medio april 2023 for å avgjøre endelig samt velge en forvaltingskomitee. Dette ekstraordinære årsmøtet vil bli avholdt med fysisk oppmøte. Egen skriftlig innkalling vil komme.

Mvh

Styret