Årsmøte 2022

Styret har besluttet at årsmøte også i år vil bli avholdt digitalt på www.digitalearsmoter.no. Beslutningen om gjenåpningen av samfunnet kom etter at vi besluttet å holde det digitalt. Vi hadde også god erfaring med denne digitale løsningen ifjor, hvor flere medlemmer enn normalt deltok. Dette er en løsning som innebærer at møtet vil avholdes over en periode på flere dager i tidsrommet 7. – 15. mars 2022. I denne perioden vil dere kunne lese saker og stemme på det som skal stemmes over.
Saksliste er som følger:
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Årsavgift
Innkomne forslag
Valg
Frist for innkomne forslag er onsdag 28. februar 2022. Disse må være sendt leder Espen Oustorp innen fristen, på tlf 90930525 eller mail: esp_ou@hotmail.com.
Når årsmøtet åpner vil man få en sms med link. Trykk på denne og man er inne i årsmøtet. Det vil også komme en påminnelse mot slutten og en sms med link til resultatet etter avsluttet årsmøte.
Mvh
Styret