Årsmøte 2020

Vi vil avholde årsmøte i antennelaget onsdag 11. mars 2020 kl. 19:00 på Kodal skole, lærerværelse (paviljongen).

Saksliste:
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Årsavgift
Innkomne forslag
Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest tirsdag 4. mars. Forslag sendes: Leder Espen Oustorp. E-post: esp_ou@hotmail.com Tlf. 90930525.

Vel møtt!