Årsmøte 2020

Vi har da avholdt årsmøte for 2020. Det ble også i år en økning i årsavgiften grunnet prisstigning fra Telenor. Årsavgiften for 2020 blir på kr 3726,68. Det er fortsatt billigere en fiber tv fra Telenor. Referat fra årsmøte ligger under referater. Det ble også gjort små justeringer på statuttene, Nye reviderte statutter ligger her på hjemmesiden. Styrets sammensetning forblir uforandret.

Mvh styret