Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Kodal antennelags styre innkaller herved til ekstraordinært årsmøte, med fysisk oppmøte på Kodal skole 20. April 2023 kl 1900. Dette ble varslet i innkalling til ordinært årsmøte 2023 og vi viser til redegjørelse der.
Saksliste:
  • Endelig avstemming om oppløsning av Kodal antennelag (vil være endelig med 3/4 flertalls stemmer av fremmøtte, jf statutter)
  • Opprettelse av forvaltningskomitee
  • Mandatet til forvaltingskomitee
Denne innkalling vil også gå skriftlig ut til lagets resterende medlemmer.
Mvh
Styret