Årsmøte 2021

Årets årsmøte vil bli litt annerledes grunnet Covid-19. Da vi, på grunn av smittevern, ikke kan avholde dette fysisk så vil vi avholde årsmøtet digitalt på www.digitalearsmoter.no. Dette er en løsning som innebærer at møtet vil avholdes over en periode på flere dager i tidsrommet 10. – 19. mars 2021. I denne perioden vil dere kunne lese saker og stemme på det som skal stemmes over.
Saksliste er som følger:
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Årsavgift
Innkomne forslag
Valg
Frist for innkomne forslag er onsdag 3. mars 2021. Disse må være sendt leder Espen Oustorp innen fristen på tlf 90930525 eller mail: esp_ou@hotmail.com.
For å kunne delta på årsmøtet er vi avhengig i å få inn fult navn, mobiltelefon nummer og mailadresse på medlemmet. Dette for at vi skal få sendt ut invitasjon. Denne infoen sendes til Gunnar Hvitstein på en av følgende måter:
Tlf: 46313000
Epost: ghvitst@online.no
Melding på Facebook/ messenger
Mvh
Styret